Furry.cz
|Texty|Obrázky|Členové|Furry FAQ|Forum|

Nápověda

Výpis zpráv

Vrchní tlačítka:

Nemusí být vždy vidět všechna tato tlačítka. Záleží na vašem nastavení a právech

Seznam témat
Vrátí vás na seznam témat.
+ Book
Uloží stránku do seznamu oblíbených témat (bookmarků).
- Book
Odstraní toto téma ze seznamu oblíbených témat (bookmarků).
Přehled oprávnění
Umožní vám prohlédnout si, kdo má k tomuto tématu jaké oprávnění. (Kdo může číst, kdo může přispívat, moderovat...)
Správa tématu
Umožňuje majiteli tématu předat vlastnictví někomu jinému, přejmenovat téma, zařadit jej do jiné sekce, nebo požádat o jeho smazání.
Změnit přístupová práva
Umožní měnit přístupová práva uživatelů a některé další možnosti, které s nimi souvisejí.
Editovat ankety
Slouží k úpravě/vytvoření anket.

Při psaní a editaci zprávy můžete používat HTML. Viz. Fórum a HTML. Před odesláním se můžete podívat jak bude zpráva vypadat pomocí tlačítka Náhled.

Výpis zpráv

Klepnutím na ikonku uživatele mu můžete poslat soukromou zprávu.

Klepnutím na jméno uživatele si můžete prohlédnout jeho profil.

Smazat - slouží ke smazání zprávy.

Upravit - umožní upravit text zprávy. Upravená zpráva bude obsahovat informaci o tom, kdy byla upravena.

Následuje tělo zprávy