Furry.cz
|Texty|Obrázky|Členové|Furry FAQ|Forum|

FURRY FAQ CZ

Poslední úprava 21. Února 2003 
Autor: Mbala

Obsah

Co je to 'furry'?

'Furry' je anglické slovo, které se používá hned v několika významech. Základní význam můžete najít ve slovníku:

Fur-ry (přídavné jméno, odvozené od slova fur - srst)
- srst mající
- tvořený srstí nebo připomínající srst

Nás budou zajímat přenesené významy tohoto slova, kterých je hned několik:
  • zvíře, které má určité lidské charakteristiky. Tato zvířata jsou tzv. antropomorfická, což může znamenat například to, že chodí po dvou, oblékají se, nebo jsou prostě jen vybavena lidskou inteligencí a schopností řeči. Množné číslo od furry je furries.

  • člověk, jehož zálibou jsou výše zmiňovaná zvířata. Tato záliba se může projevovat různě, od sledování svých oblíbenců v kreslených filmech, přes sbírání plyšáků, kreslení obrázků antropomorfických zvířat až po snahu napodobit takové zvíře například pomocí kostýmů. Někteří furries touží se stát antropomorfickým zvířetem, v extrémním případě se dokonce cítí být zvířetem uvězněným v lidské kůži. V češtině máme pro furry člověka anglismus furrík.

  • přídavné jméno, používané pro věci, které se nějak vztahují k výše uvedenému. Například furry film obsahuje antropomorfická zvířata, nebo se alespoň z nějakého důvodu líbí furries. Existují furry časopisy, furry knihy, furry počítačové hry, atd.

Jsou ptáci/ryby/draci... také furry?

Ano. Nezáleží na tom, jestli dané zvíře má srst nebo ne, ačkoliv chlupatá zvířata jsou nejoblíbenější. Dokonce se nemusí ani jednat o skutečná zvířata, častá jsou bájná stvoření (draci, gryfové, pegasi), kombinace několika živočišných druhů (plk = pumovlk), nebo druhy naprosto nové (chakats, silkie, ...)

V čem se furries liší od milovníků zvířat?

Furries kladou důraz na zvířata, která mají lidské vlastnosti. Většina furries jsou milovníci zvířat. Opačně to neplatí.

Co to je furry fandom?

Fandom je souhrnné označení pro všechny furries, kteří jsou si vědomi existence furry. Fandom je velice nesourodý a sdružuje lidi, kteří mohou mít diametrálně odlišné názory. Pohromadě ho drží jenom tolerance, která je společná velké většině furries.

Jsem furry?

Záleží na tom? Toto označení je jen nálepka, pod kterou se skrývají velice rozdílní lidé. Pokud řeknete, že jste furry, každý člověk si představí něco jiného. Furries to pochopí většinou tak, že máte nějakým způsobem blízko k antropomorfickým zvířatům a že se jim nebudete smát, že se ve svých 30 letech dívají na animované filmy a mazlí se s plyšáky.

Chtěl bych si s furries popovídat, jak?

Furries mají typicky přístup k internetu a komunikují hodně online. Na internetu jsou k dispozici nástěnky, jako je furry.cz, existuje řada furry IRC kanálů, newsgroupa alt.fan.furry a tzv. mucky (viz níže).

Mimo internet se pořádají mnohé furry srazy, tzv. conventions, jako je například Confurence, Anthrocon, Further Confusion, Mid-West Fur Fest, atd... Pro Čecha je nejdostupnější evropská EuroFurence. Kromě těchto velkých akcí je samozřejmě kdykoliv možné se domluvit na menším srazu.

Co to je roleplaying?

Roleplaying - hraní role, je oblíbený způsob, jak se alespoň virtuálně stát svou oblíbenou furry postavou. Na internetu je k dispozici celá řada virtuálních světů, zabydlenými virtuálními furry postavami. Jako příklad si uveďme velmi oblíbenou technologii tzv. mucků:

Co to je ‘personal furry’?

Většina furries má své druhé furry já, které je reprezentuje ve furry světě, například při výše uvedeném roleplayingu. Personal furry je virtuální furry postava, která má většinou podobu oblíbeného zvířete a vlastnosti, kterých si její majitel cení. Tato postava se muže s časem měnit a vyvíjet. Furry dokonce těchto postav muže mít víc, ale jen jedna z nich je obvykle hlavní.

Furries používají své druhé já při komunikaci s ostatními nejen na internetu, ale i na srazech. Je běžné, že se vám furry představí stylem “Ahoj, já jsem liška Ryška.” To neznamená nutně, že se domnívá, že je skutečná liška, pouze mluví o svém druhém furry já.

Vztah furries a jejich personal furries je velice úzký. Jsou jedním, ale zároveň se mohou velmi lišit. Nesmělý človek muže mít například jako svou postavu skutečného lva salónů. Postupem času se muže stát, že od své postavy získá sebevědomí, které by jinak neměl. Zdánlivě virtuální postava tak může život svého vlastníka významným způsobem ovlivnit a obohatit.

Co to je MUCK?

MUCK (Multi User Chat Kingdom) je textové prostředí pro roleplaying. Hráč se připojí k určitému serveru, který mu pak v textové podobě posílá informace o tom, co hráč vidí a co dělají postavy kolem něj. Hráč s ostatními interaguje pomocí psaní zpráv, které popisují, co dělá a říká. Roleplaying na mucku trochu připomíná psaní povídky, ve které jste hlavní postavou.

Co je to furry art?

Protože antropomorfická zvířata ve skutečnosti neexistují (což furries velice mrzí :), velká řada furries své oblíbence alespoň kreslí. Na internetu jsou k dispozici obrovské galerie furry artu. Doporučujeme pro začátek navštívit například Yerf (http://www.yerf.com).

Co je to fursuit?

Fursuit je kostým napodobující nějaké zvíře. Fursuity si furries typicky vyrábí sami. K vidění je vše od jednoduchých tlaporukavic, uší a ocasu až po komplikované animatronické kostýmy na celé tělo.

Yiff?

Každý, kdo se furry fandomem nějakou dobu pohybuje, na toto slovo dřív či později narazí. Yiff je zvuk, který vydávají pářící se polární lišky a používá se jako synonymum pro furry sex.

Jak proboha souvisí fandom se sexem?

Pokud se ptáte takto, asi vás tato představa vyděsila. Neobávejte se. Můžete být furry a nikdy nemít žádné nemravné myšlenky. Je ale třeba vědět, že mnozí furries mají rádi svá antropomorfická zvířata natolik, že jejich platonická láska přejde v erotické fantazie. Tyto fantazie se nedají ve skutečnosti realizovat (antropomorfická zvířata neexistují), takže zůstanou nikdy nenaplněnou touhou. Je třeba si uvědomit, že se v tomto případě nejedná o zoofilii.

Frustrovaní furries mohou svou touhu naplnit jen ve svých představách, například na muckách (tzv. TinySex), zřídka se o to snaží ve fursuitech nebo pomocí plyšáků (plyšofilové).

Z psychologického hlediska je zajímavé, že v okamžiku, kdy se vaším idolem stane antropomorfické zvíře, jedná se o takovou změnu, že otázka pohlaví není většinou rozhodující. Mnoho furries je bisexuálních.

Furry Kamasutra mnohonásobně překonává tu obyčejnou, protože ve furry světě je omezením jen vaše fantazie. Podrobný průvodce spadá mimo rozsah tohoto FAQu.

Důležité je, že furries jsou tolerantní. Pokud se necítíte dobře ohledně těchto záležitostí, dejte to znát a nikdo vás nebude obtěžovat. Na druhé straně se čeká jistá míra tolerance i od vás. Pokud furries vmetnete do tváře, že jejich sny jsou špatné, úchylné a zvrácené, moc přátel si nenaděláte.