Furry.cz
|Texty|Obrázky|Členové|Furry FAQ|Forum|

Nápověda

Fórum a HTML

HTML tagy umožňují vylepšit příspěvky např. o odkazy, obrázky apod. Zde se dozvíte jak tagy fungují a které jsou tu podporované.

Tam kde je povoleno použití HTML kódu se automaticky převádí zalomení řádku (enterem) na tag <br />. Nenechávejte tedy zalomení řádky tam, kde se <br /> nesmí vyskytovat, například v tělíčku (mezi špičatými závorkami) jiného tagu.

Popis a příklady použití nejdůležitějších tagů

<img>
Slouží k vložení obrázku
<img src="http://www.furry.cz/images/liska.gif" />
<a>
Slouží k vložení odkazu
<a href="http://www.furry.cz/">Domov českých a slovenských furry zvířátek</a>
Domov českých a slovenských furry zvířátek
<b>
Tučný text
Tohle je <b>tučné</b>
Tohle je tučné
<i>
Kurzíva
<i>Toto je text psaný kurzívou</i>
Toto je text psaný kurzívou
<u>
Podtržení.
<u>Toto je podtržený text</u>
Toto je podtržený text
<p>
Vytvoří odstavec
<p>První odstavec</p><p>Druhý odstavec</p>

První odstavec

Druhý odstavec

Mezi další podporované tagy patří <br>, <div>, <font>, <ul>, <li>, <strike> Včetně jejich atributů, které neohrožují bezpečnost stránek. Tzn. žádný javascript, absolutní pozicování apod.

Chcete-li se dozvědět více o jejich použití podívejte se třeba na stránky Zvon.org