Furry.cz
|Texty|Obrázky|Členové|Furry FAQ|Forum|

Nápověda

Výpis témat

Vrchní tlačítka:

Nemusí být vždy vidět všechna tato tlačítka. Záleží na vašem nastavení a právech

Vytvořit nové téma
Zobrazí formulář, s jehož pomocí můžete vytvořit nové téma.
Nastavit ignorelist
Zobrazí seznam členů furry.cz, v němž můžete vybrat osoby, jejichž příspěvky nechcete vidět.
Vyhledávání
Zobrazí stránku pro fulltextové vyhledávání na fóru.

Nabídka zobrazení

Zobrazit XX témat na stránku - Zde si můžete zvolit, kolik témat chcete na této stránce vidět najednou. Vybraný počet je potřeba ztvrdit stiskem tlačítka "Zobrazit". Tuto hodnotu si bude fórum pamatovat i při vašich dalších návštěvách.

Dále si můžete vybrat sekce, ze kterých chcete vidět témata. Nezvolíte-li žádnou sekci, témata se nefiltrují

Normální výpis
Obsahuje veškerá témata kromě soukromých, do kterých nemáte přístup
Soukromá témata
Výpis soukromých témat
Spravovaná témata
Výpis témat, která vlastníte nebo ve kterých máte práva spolusprávce

Výpis témat:

Tato tabulka obsahuje na každém řádku informace o tématech. Je seřazena podle data posledního zápisu do tématu, a to tak, že ta nejčerstvěji vyhrabaná témata jsou navrchu. Jako první jsou vypsána na červeném podkladu témata, u kterých majitel požádal o jejich smazání.

První sloupec obsahuje ikonky charakterizující typ tématu a vaše práva v něm.

  • - Jste vlastníkem tohoto tématu.
  • - Toto fórum je veřejné, mohou do něj i neregistrovaní či nepřihlášení uživatelé.
  • - Sem nemáte přístup.
  • - V tomto fóru můžete číst, ale nemůžete do něj psát.
  • - Toto téma se týká sexu nebo něčeho jiného, co byste neměli vidět, pokud jste nezletilí. Pokud je vám méně než 18, je velmi pravděpodobné, že vedle něj uvidíte také ikonku
  • - Toto téma je soukromé. To znamená, že byste se měli k jeho majitelovi měli chovat hezky, jestli si tu chcete něco přečíst.

Sekce - určuje, do které sekce téma spadá.

Téma - Název tématu, aneb o co tam jde.

Zpráv - Počet nesmazaných zpráv poslaných do tohoto tématu. V závorce se zobrazuje počet zpráv, které přibyly od vaší poslední návštěvy tohoto tématu

Poslední zápis - Ukazuje, kdo a kdy poslal poslední zprávu do tohoto tématu. Úpravy a mazání se sem nepočítají. U soukromých témat a témat, do nichž nemáte přístup se činnost nezobrazuje.